De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (2024)

De STIHL 4-MIX®-motor: grote kracht en een laag gewicht, vernieuwend brandstofgebruik, eenvoudig in gebruik, de voordelen van 2-takt- en 4-takt-motoren.

08.11.2023

De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (1)
  • De viertaktmotor met veel voordelen
  • De werking in detail
  • Eenvoudige start
  • De bijzondere constructie van de 4-MIX®-motor

De STIHL 4-MIX®-motor: de viertaktmotor met veel voordelen

De 4-MIX®-motor van STIHL werd zo ontwikkeld dat alle aspecten van bediening en functionaliteit de gebruiker zo goed mogelijk ondersteunen. In tegenstelling tot andere viertaktmotoren wordt de STIHL 4-MIX®-motor gevuld met het gewone benzine-oliemengsel (verhouding 1:50, bijvoorbeeldSTIHL MotoMix). Daardoor kan je deze motor overal inzetten zonder in te boeten op het versnellingsaspect. De 4-MIX®-motor van STIHL bereikt zijn hoogste draaimoment met een naar vergelijking laag brandstofverbruik. Hierdoor stoot hij weinig schadelijke stoffen uit. De compacte constructie van de 4-MIX®-motor van STIHL zorgt voor een voordelig gewicht-vermogen en een trillingsarme werking. Bovendien overtuigt hij met zijn aangename geluid.

De STIHL 4-MIX®-motor: de werking in detail

De 4-MIX®-motor van STIHL werkt, zoals de naam het al doet vermoeden, in vier cycli: aanzuigen, verdichten, werken, uitstoten. In detail ziet dat er dan zo uit:

De krukas draait, de zuiger beweegt in de cilinder naar onder, de inlaatklep gaat open, er stroomt een vers mengsel de verbrandingskamer in. Wat bijzonder is: de aandrijving van de kleppen in de STIHL 4-MIX®-motor en de carter zijn via een bypass-boorgat verbonden met het aanzuigkanaal. Dankzij dit innovatieve motorontwerp komt er bij elke beweging van de zuiger een brandstof-lucht-oliemengsel tot in beide componenten van de motor. Dat zorgt ervoor dat de 4-MIX®-motor altijd perfect gesmeerd is. Op die manier hoeft de olie niet meer zo regelmatig vervangen te worden.

Terwijl de zuiger naar beneden beweegt ontstaat er overdruk in de carter. Daardoor wordt het mengsel uit de carter door behuizing van het nokkenwiel naar het aanzuigkanaal en daarna naar de verbranding gestuurd. Onderweg worden alle smeerpunten gesmeerd. De zuiger in de STIHL 4-MIX®-motor draait weer naar boven, het mengsel in de verbrandingsruimte wordt samengedrukt.

In de bovenste positie van de zuiger, op het zogenaamde bovenste dode punt, is het mengsel in de STIHL 4-MIX®-motor het sterkst verdicht. Kort voor het bovenste dode punt wordt bereikt, zorgt de bougie er met een vonkje voor dat het mengsel wordt verbrand. Door deze vervroegde ontsteking wordt het mengsel in de verbranding efficiënt verbrand zonder veel residu’s achter te laten. De ontsteking duwt de zuiger bovendien weer naar onder. De energie belandt bij het functie-element van je machine.

Voor de zuiger zijn laagste positie, het onderste dode punt, heeft bereikt, opent het nokkenwiel de uitlaatklep binnen in de STIHL 4-MIX®-motor. Dan worden de uitlaatgassen die ontstaan zijn bij de volgende opwaartse beweging van de zuiger door het uitlaatkanaal uit de verbranding gedrukt. En nu kan alles weer van voren af aan beginnen.

Eenvoudige start

Om de start van de STIHL 4-MIX®-motor te vereenvoudigen heeft elke motor een ingebouwd, automatisch decompressiesysteem. En dat werkt zo: bij de start van de 4-MIX®-motor wordt een klep in de motor een beetje geopend door de centrifugale kracht. Een deel van de compressiedruk kan door deze kleine opening ontsnappen. Zo wordt de kracht die je nodig hebt om de motor te starten effectief gereduceerd. Zodra het startertoerental door de eerste werkcycli wordt overschreden, wordt de automatische decompressie-inrichting automatisch gedeactiveerd en de 4-MIX®-motor blijft met de volle compressie efficiënt en krachtig werken.

De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (2)

De bijzondere constructie van de 4-MIX®-motor: laag gewicht, groot effect.

De STIHL 4-MIX®-motor is een lichtgewicht. Dankzij het tanken met benzine-oliemengsel zijn de delen die noodzakelijk zijn bij oorspronkelijke viertaktmotoren, zoals oliepomp, oliefilter en oliebak, overbodig. Dat maakt de motor niet alleen lichter, maar ook praktisch: oliecontroles, oliewissels en de afvoer van gebruikte olie horen nu immers tot het verleden.

STIHL 4-MIX®-motor of 2-MIX-motor?

De toppers onder onze motorsystemenzijn allebei innovatief, sterk en bijzonder efficiënt. Wij hebben de belangrijkste basisgegevens van de systemen in onderstaande tabel verzameld.

STIHL 2-MIX-motorSTIHL 4-MIX®-motor
Efficiënt brandstofgebruikOptimale omzetting van het beschikbare vermogen
Lagere bedrijfskostenPlaatsonafhankelijk gebruik
Krachtige aandrijvingswaardenBijzonder hoog draaimoment
Compacte bouwwijzeLage belasting van schadelijke stoffen

De STIHL 4-Mix®-motor samengevat:

  • Reductie van schadelijke stoffen: voldoet aan de strenge Europese richtlijn voor uitstoot van uitlaatgassen niveau V door de residu-arme verbranding van de brandstof.
  • Geen olie-onderhoud: eenvoudig onderhoud, omdat het gewone brandstofmengsel hiervoor wordt gebruikt.
  • Lichtgewicht: het smeren met het brandstofmengsel gebeurt bij het tanken, daardoor zijn er geen onderdelen die noodzakelijk zijn bij oorspronkelijke viertaktmotoren, zoals oliepomp, oliefilter en oliebak aanwezig.
  • Lagere geluidspiek: aangenaam klankbeeld, ook bij hoge vermogens.
  • Trekkracht en hoog draaimoment: de grote compressie resulteert in sterke prestaties.
Wat is de STIHL 4-MIX®-motor?
De 4-MIX®-motor van STIHL is een viertaktmotor, die dankzij het tanken met het olie-benzinemengsel geen onderdelen voor een oliecircuit nodig heeft. Daardoor kan hij ondanks zijn compacte constructie evenveel kracht geven.

Meer over motortechniek

De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (3)De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (4)De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (5)
STIHL 2-MIX®-motorOp zoek naar een machine om buiten te werken zonder daarbij de natuur onnodig te belasten? STIHL machines met 2-MIX-motor maken dat mogelijk.STIHL injectieDe STIHL technologie voor brandstofinjectie helpt motoren lichter en efficiënter te maken. Longlife luchtfiltersysteemOns longlife luchtfiltersysteem houdt het lang uit en dekt beter af. Dat verlengt de filterstandtijd in vergelijking met vroegere filtersystemen.
STIHL startsystemen
Veiligheidskleding / beschermende kleding
Brandstoffen / oliën / smeermiddelen / reinigingsmiddelen
Research en development
Tips voor het werken met een kettingzaag
CombiSysteem / MultiSysteem
De STIHL 4-MIX®-motor: krachtig en licht (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6304

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.