Welke benzine in de grasmaaier? (2024)

De optimale werking van de grasmaaier begint al bij het tanken. Lees hier welke benzine je nodig hebt voor je grasmaaier en waar je verder op moet letten.

22.08.2022

Welke benzine in de grasmaaier? (1)
 • Overzicht
 • Grasmaaiers correct tanken
 • Checklist
 • Grasmaaier verkeerd getankt
 • (Super)benzine opslaan
 • (Super)benzine afvoeren

Overzicht: Grasmaaier tanken

 • Een benzinegrasmaaier kan met elke gangbare superbrandstof van het tankstation worden gevuld.

 • 2-takt grasmaaiers moeten worden gevuld met een (super)benzine-oliemengsel.

 • Bij het tanken van de grasmaaier moet je rekening houden met een aantal zaken. Het belangrijkste: tank de maaier alleen vol in de buitenlucht, wanneer de motor koud en niet in bedrijf is.

 • De brandstof alleen volgens de voorschriften opslaan.

 • Oude brandstof is een gevaarlijke stof en moet als zodanig worden afgevoerd.

Voor grasmaaiers is alle normale benzine van het benzinestation geschikt –ongeacht of het om E10 of een gewone brandstof gaat.

Voor grasmaaiers met 2-taktmotoren heb je mengolie nodig, die je in een mengverhouding van 1:50 aan de benzine toevoegt. Op een liter benzine komt dus 50 ml mengolie.

Ja, dat kan. Maar rubberen slangen en afdichtingen slijten wel sneller door het toegevoegde ethanol. Als je E10 wilt tanken, moet je dus regelmatig naar deze slijtageonderdelen kijken.

Welke (super)benzine moet er in je grasmaaier?

Een vraag die we gemakkelijk kunnen beantwoorden: alles behalve diesel! Verder kan je in je STIHL benzinegrasmaaierelke (super)benzine van het benzinestation tanken.En dat zowel met conventionele superbrandstof als met E10-brandstoffen.

Welke benzine in de grasmaaier? (2)

Door het toegevoegde ethanol is E10 voor grasmaaiers echter wel een belasting. De alcohol in de grasmaaier tast namelijke rubberslangen en afdichtingen in de motor aan.

Als je E10-brandstof in je grasmaaier tankt, moet je vaker dan normaal de rubberen onderdelen van de motor controleren.

Je moet echter met nog meer rekening houden bij het tanken van (super)benzine in je gazonmaaier: je moet namelijk 2-taktmotoren en STIHL 4-Mix®-motoren anders betanken.

Bij STIHL vind je uitsluitend grasmaaiers met STIHL 4-Mix®-motor – en die kan je eenvoudig met in de handel verkrijgbare (super)benzine van het tankstation tanken.

Daardoor hebben STIHL maaiers betere uitlaatgaswaarden dan vergelijkbare apparaten met 2-taktmotoren, waarvoor een (super)benzine-oliemengsel moet worden gebruikt.

De voordelen van STIHL 4-Mix®-motoren in grasmaaiers gaan echter verder dan tanken: het werk is duidelijk aangenamer dan met een vergelijkbare 2-takter. En dat is vooral te danken aan een veel rustiger draaiende motor.

Voor 4-Mix®-motoren biedt STIHL een speciale benzine (Moto4Plus) aan. Het bevat geen ethanol en is dus ideaal om een grasmaaier bij te tanken.

Welke benzine in de grasmaaier? (3)

Grasmaaiers met 2-taktmotoren moet je betanken met een brandstof-oliemengsel. In sommige grasmaaiers wordt dit mengsel buiten het apparaat gemengd voordat je het kan tanken.

In de grasmaaiers met een zogenaamde gescheiden smering worden beide stoffen in de daarvoor bestemde houders op de motor gedaan. Typische mengverhoudingen zijn 1:25 of 1:50, wat betekent dat een deel olie op 25 of 50 delen (super)benzine komt.

Grasmaaier tanken: Checklist

Zelfs als je weet met welke brandstof je je grasmaaier moet tanken – óók hoe je de (super)benzine tankt, speelt een rol. Onze checklist voor het tanken van grasmaaiers geeft je een volledig overzicht.

Grasmaaiers tanken: waarop je moet letten
Tank de grasmaaier alleen in de buitenlucht en op een vlakke ondergrond.
Vul de tank van je grasmaaier alleen wanneer de motor koud en buiten bedrijf is.
Veeg na het openen van de tankdop het gebied rondom de tankdop schoon met een vochtige doek.
Gebruik een schone trechter om de brandstof in de tank te doen.
Vul de tank nooit tot aan de rand, want de brandstof kan uitzetten. Laat ca. 15 mm vrije ruimte tot de rand van de brandstoftank.
Sluit de tankdop van de maaier na het tanken.
Let op, spatgevaar: open de tankdop nooit terwijl de motor draait!

Grasmaaier verkeerd getankt?

Als je de verkeerde brandstof in de grasmaaier hebt getankt, mag je deze in geen geval gebruiken. Anders bestaat er in het ergste geval gevaar voor motorschade.

Ook het legen van de brandstof op eigen houtje wordt afgeraden: de brandstof kan al in het motorblok zijn doorgedrongen zonder dat je dit hebt gemerkt. Neem het best direct contact op met een STIHL dealerbij jou in de buurt. Daar krijg je deskundige hulp.

Welke benzine in de grasmaaier? (4)

(Super)benzine op de juiste manier opslaan

Het tuinseizoen loopt ten einde, de grasmaaier wordt opgeborgen, maar je hebt nog veel (super)benzine voor het tanken over?

Als je de (super)benzine wilt opslaan, moet je een aantal voorschriften in acht nemen. Ons overzicht vat de belangrijkste punten voor je samen.

Brandstof op de juiste manier opslaan
Sla brandstof nooit langer dan drie maanden op, E10-benzine (super) niet langer dan één maand.
Bewaar brandstoffen altijd in een schone en goed gesloten jerrycan.
Vervang een kunststof jerrycan om de vijf jaar – de (super)benzine tast de kunststof aan.
Metalen jerrycans moeten roestvrij zijn.
Doe de jerrycan helemaal vol en sla deze dan op een koele, droge plek op.

Oude (super)benzine afvoeren

Als je opgeslagen (super)benzine voor de grasmaaier na verloop van tijd niet meer geschikt is voor het tanken, kan je deze het beste afvoeren. Maar let op: (super)benzine mag je niet 'gewoon zo' weggooien.

Het is schadelijk voor het milieu en geldt als een gevaarlijke stof. Breng de overgebleven brandstof daarom het beste naar een afvalverwerkingsplaats voor gevaarlijke stoffen. Als je niet zeker weet waar je die kan vinden, neem dan contact op met je gemeente.

Meer tips voor grasmaaiers

Welke benzine in de grasmaaier? (5)Welke benzine in de grasmaaier? (6)Welke benzine in de grasmaaier? (7)
Grasmaaier schoonmakenJe kan niet voorkomen dat je grasmaaier vuil wordt, maar je kan er wel een gewoonte van maken om hem van binnen en van buiten schoon te maken, voor langdurige topprestaties.De messen van je grasmaaier slijpenVoor een mooi gazon zijn goed onderhouden maaimessen essentieel. Ze moeten dus regelmatig geslepen worden. Alles wat daarvoor nodig is, vind je hier.Grasmaaier winterklaar makenWie een grasmaaier heeft, maakt die het best al winterklaar voordat het koude seizoen aanbreekt. Wij hebben het belangrijkste samengevat.
Gazononderhoud
Accessoires voor grasmaaiers / mulchmaaiers
Grasmaaiers
Welke benzine in de grasmaaier? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 5329

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.